INSTYTUT FILOZOFICZNO - TEOLOGICZNY W WARSZAWIE    

BUDYNEK GŁÓWNY INSTYTUTU ORAZ BUDYNEK SEMINARIUM DUCHOWNEGO


Instytut powołany został dekretem Prowincjała Generalnego dnia 12.03.2012 roku. Kształci misjonarzy dla Zakonu polskiego i innych Wspólnot Joannickich zrzeszonych w Aliansie Tajwańskim.
Instytut Filozoficzno - Teologiczny kształci w następujących dziedzinach:

FILOZOFIA

Historia filozofii i współczesne kierunki filozoficzne

Metafizyka

Antropologia filozoficzna
 

Teoria poznania 

Etyka

Ogólna metodologia nauk 

Logika

Filozofia Boga

Wprowadzenie do Pisma Świętego

Egzegeza Starego Testamentu

Egzegeza Nowego Testamentu

Teologia biblijna

Patrologia

Religioznawstwo

Teologia fundamentalna

Teologia dogmatyczna

Ekumenizm

Teologia moralna ogólna

Teologia moralna szczegółowa

Teologia moralna

Teologia duchowości

Teologia pastoralna

Liturgika

Muzyka kościelna

Homiletyka

Fonetyka pastoralna

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa

Psychologia pastoralna

Pedagogika z dydaktyką

Misjologia

Prawo zakonne

Masmedia w duszpasterstwie

Język hebrajski starożytnyJęzyk łaciński

Język grecki

Język nowożytn

 


                                                                                                           A