MIĘDZYNARODOWY ZAKONNY INSTYTUT FILOZOFICZNO - TEOLOGICZNY

OO. JOANNITÓW W POLSCE

WYDZIAŁ ETYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ i MISJOLOGII w WARSZAWIE 

INTERNATIONAL PHILOSOPHY - THEOLOGICAL INSTITUTE 

IN WARSAW, POLANDbudynek Rektoratu Instytutu

Z POWODU ATAKÓW SIŁ SZATAŃSKICH NA ZAKON I CZŁONKÓW ZAKONU - OBCOKRAJOWCÓW PODJĘTO DECYZJĘ O NIEUMIESZCZANIU IMIENNYCH WYKAZÓW ZAKONNIKÓW, SEMINARZYSTÓW I BRACI TERCJARZY !

www2jpg

Modzi joannici z Wietnamujpg


poniżej: kaplica w domu zakonnym p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty i Św. Gorazda - pierwszego apostoła Słowian

kaplica w domu zakonnymjpg

w zakonnej kaplicy w każdą niedzielę i święto kościelne

o g. 10.00 odprawiana jest Msza Św. dla tercjarzy, studentów i zaproszonych gościkrzy jer czerwony do edycjipng

UWAGA, UWAGA, UWAGA !

KOMUNIKAT

NASZA STRONA INTERNETOWA „JOANNICI.EU” Z INSPIRACJI I ZA PODPUSZCZENIEM TZW. KAWALERA ZAKONU MALTAŃSKIEGO Michała Macieja Lisieckiego z PO RAZ KOLEJNY ZOSTAŁA ZAATAKOWANA PRZEZ HAKERÓW Z GAZETY "WPROST". WCZEŚNIEJ UMIESZCZANO PLUGAWE ZDJĘCIA W MIEJSCE ŚWIĘTYCH PAŃSKICH, BĄDŹ USUWANO CAŁE STRONY Z ZAKŁADEK. HAKERZY Z PREMEDYTACJĄ PASTWILI SIĘ NP. NAD ZDJĘCIAMI W GALERII, USUWALI ZDJĘCIA DOKUMENTUJĄCE ŻYCIE ZAKONU.

TYM RAZEM „SPECJALIŚCI” OD HAKERSTWA POSUNĘLI SIĘ DO JAWNEJ OBRZYDLIWOŚCI! WKROCZYLI NA GRUNT JURYSDYKCYJNEJ PRZYNALEŻNOŚCI ZAKONU ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY. DOWIEDZIELIŚMY SIĘ OD NIEZNANEGO NAM KAPŁANA RZYMSKOKATOLICKIEGO Z PARAFII ZAVADA NA SŁOWACJI – KS. WITOLDA BRAŃKI, ŻE ZOSTAŁ BEZ WIEDZY I WOLI MIANOWANY „PROWINCJAŁEM ZAKONU ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY PRZEZ BISKUPA RZYMSKOKATOLICKIEGO NITRY WILLIAMA JUDAKA”. TAKA INFORMACJA ZOSTAŁA PODOBNO UMIESZCZONA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ! NIE WIEM, JAK DŁUGO TAKA KŁAMLIWA INFORMACJA WIDNIAŁA NA NASZEJ STRONIE. BYŁBYM WDZIĘCZNY, GDYBY KTOŚ MÓGŁ PRZYSŁAĆ NA ADRES MAILOWY NASZEGO ZAKONU joannici@joannici.eu ZRZUT TAKIEJ INFORMACJI. BYŁBY TO DOWÓD DO ZAWIADOMIENIA POLSKIEJ PROKURATURY O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I UJAWNIENIA HAKERÓW.

ZAKON ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY (wcześniej: SUWERENNY ZAKON ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO) ZOSTAŁ INKARDYNOWANY POD JURYSDYKCJĘ ZWIERZCHNIKA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO SŁOWACJI KSIĘDZA ARCYBISKUPA AUGUSTINA BAČINSKIEGO DNIA 30 MARCA 2019 R. (vide: zakładka DOKUMENTY na naszej stronie www). W TYM SAMYM DNIU NA URZĄD PROWINCJAŁA ZAKONU ARCYBISKUP POWOŁAŁ KS. LECHA ZBIGNIEWA KOKOSĘ. PRZEZ ARCYBISKUPA ZOSTAŁA DOKONANA ZMIANA NAZWY ZAKONU Z SUWERENNEGO ZAKONU ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO NA ZAKON ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY, ABY NIE KOJARZONO NAS Z TZW. ZAKONEM MALTAŃSKIM, ZE STRONY KTÓREGO DOZNAWALIŚMY WIELOKROTNIE RÓŻNEGO RODZAJU SZYKAN.

DLA NAS, ZAKONNIKÓW STAROKATOLICKICH PRZYPISYWANIE NAM JAKICHKOLWIEK POWIĄZAŃ Z KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM BYŁOBY ZAPRZAŃSTWEM WYZNAWANEJ WIARY STAREGO, NIEPODZIELNEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO! JAKO ZAKON NALEŻYMY DO WIELKIEJ ŚWIATOWEJ RADY NARODOWYCH KOŚCIOŁÓW KATOLICKICH I PROWINCJI KOŚCIELNEJ ŚW. METODEGO STAREGO PATRIARCHATU KATOLICKIEGO.

NINIEJSZYM PRAGNĘ Z CAŁEGO, KAPŁAŃSKIEGO SERCA PRZEPROSIĆ ZA UJAWNIONY PRZEZ KS. WITOLDA BRAŃKĘ SKANDALICZNY INCYDENT HAKERSKI, KTÓRY SWOIM ZASIĘGIEM MÓGŁ OBJĄĆ BOGU DUCHA WINNYCH BISKUPÓW, KAPŁANÓW, ZAKONNIKÓW I OSOBY ŚWIECKIE.

PRZEPRASZAM NAJPIERW MOJEGO ARCYBISKUPA VLASTIMILA ŠULGANA Z NITRY ZA HAKERSKIE POZBAWIENIE GO WŁADZY BISKUPIEJ NAD NASZYM ZAKONEM, PRZEPRASZAM RZYMSKOKATOLICKIEGO BISKUPA NITRY WILLIAMA JUDAKA ZA HAKERSKIE PRZYPISANIE MU WŁADZY NAD NASZYM ZAKONEM, A NADE WSZYSTKO PRZEPRASZAM KS. WITOLDA BRAŃKĘ, PRAWEGO KAPŁANA Z ZAVADY NA SŁOWACJI, KTÓRY JAKO PIERWSZY W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ POWIADOMIŁ MNIE O CAŁEJ, BARDZO NIEPRZYJEMNEJ SYTUACJI.

PODEJRZEWAM, ŻE INSPIRATORAMI WYŻEJ OPISANEJ HAKERSKIEJ AKCJI SĄ CI SAMI HAKERZY/DZIENNIKARZE Z TYGODNIKA „WPROST”, KTÓREGO PREZESEM BYŁ/JEST KAWALER ZAKONU MALTAŃSKIEGO - Michał Maciej Lisiecki. W UBIEGŁYM ROKU DZIENNIKARZE Z TEGO TYGODNIKA OSKARŻYLI NAS O NIELEGALNE „ZAŁATWIANIE” POBYTÓW W POLSCE CHRZEŚCIJANOM Z KIRGISTANU I CZERPANIE KORZYŚCI PRZEZ POBIERANIE OPŁATY W WYSOKOŚCI 1.500 EURO!!! NIGDY TEGO PLUGAWEGO KŁAMSTWA NIE SPROSTOWALI MIMO OŚWIADCZEŃ KIRGIZÓW ZŁOŻONYCH DO URZĘDU DS. CUDZOZIEMCÓW O NIEPRAWDZIWOŚCI TAKICH INSYNUACJI, CHOĆBY Z POWODÓW NIEPRAWDOPODOBNEJ BIEDY W KIRGISTANIE (100 $USA – 80 EURO TO BARDZO WYSOKA MIESIĘCZNA PENSJA W ICH KRAJU!). CI PODLI DZIENNIKARZE DOSTALI ZLECENIE NAPISANIA PASZKWILU OD SWOICH PRZEŁOŻONYCH I ZADANIE WYPEŁNILI! ZAKON NASZ NIE MIAŁ SIŁY, ANI PIENIĘDZY ABY TE PODŁE ZARZUTY PROSTOWAĆ.

CHCIAŁBYM PRZY NINIEJSZYM ZAPEWNIĆ O MOJEJ MODLITWIE ZA POSZKODOWANYCH I ZA PRZEŚLADOWCÓW.

(Księga Proroka Izajasza (Iz 50, 5-9a):

"Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?")

o. Leonard Lech Z. Kokosa OFI 

prowincjał joannitów w Polsce                                                                                                                                          Warszawa, dnia 12.09.2021

                                                                                                                                 r.
studenci 5jpg

Instytut powołany został dekretem Prowincjała Generalnego dnia 12.03.2012 roku. Kształci misjonarzy dla Zakonu polskiego i innych Wspólnot Joannickich zrzeszonych w Aliansie Tajwańskim oraz osoby świeckie pragnące pogłębiać wiedzę teologiczno - filozoficzną. Dla osób świeckich niebędących członkami Zakonu oraz niechrześcijan nauka jest płatna.  Nauka odbywa się na kierunkach filozofii, etyki, teologii i misjologii w polskich i zagranicznych seminariach duchownych (Berlin, Praga, Nitra).

Opłata za 4-letni tok nauki wynosi 1.200 euro.

Dyrektorem Instytutu i Rektorem Seminarium Duchownego jest o. dr hab. Grzegorz Jan Materski ofj.
Instytut Filozoficzno - Teologiczny na wydziale filozoficznym i etyki chrześcijańskiej kształci w następujących dziedzinach:


FILOZOFIA, MISJOLOGIA i ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Historia filozofii i współczesne kierunki filozoficzne

Metafizyka

Antropologia filozoficzna                                                                          Teoria poznania 

Etyka

Ogólna metodologia nauk 

Logika

Filozofia Boga

Wprowadzenie do Pisma Świętego

Egzegeza Starego Testamentu

Egzegeza Nowego Testamentu

Teologia biblijna

Patrologia

Religioznawstwo

Teologia fundamentalna

Teologia dogmatyczna                                                                 

Ekumenizm

Teologia moralna ogólna

Teologia moralna szczegółowa

Teologia moralna

Teologia duchowości

Teologia pastoralna

Liturgika

Muzyka kościelna

Homiletyka

Fonetyka pastoralna

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa

Psychologia pastoralna

Pedagogika z dydaktyką

Misjologia

Prawo zakonne

Massmedia w duszpasterstwie

Język hebrajski starożytny

Język łaciński

Język grecki

Język nowożytny

Studenci I, II i III kursu - obcokrajowcy
obowiązkowy lektorat z języka polskiego.
    


MODLITWA 1jpg