Szczęść Boże

Poniżej w związku z pandemią koronawirusa podajemy możliwości skontaktowania się z Władzami Zakonu, Seminarium Duchownego oraz Instytutu Filozoficzno - Teologicznego wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.

Telefon ogólny do Sekretarza (umawianie wizyt i informacje): +48 662407033

W JAN EWANGELISTA I APOSTOjpg

KANONICZNY ZWIERZCHNIK JOANNITÓW POLSKICH

 - Arcybiskup  Vlastimil Šulgan - Diecezja Nitry / Słowacja

Alians Zakonów św. Jana:  台中市西區英才路503號, Taichung, 407, Taiwan
Sekretariat w Warszawie; e-mail: provinceofasia@gmail.com

1. Zakon św. Jana, sekretariat główny, e-mail: joannici@joannici.eu; generalchancellor@gmail.com

1a. - III ZAKON TERCJARSKI - KAWALEROWIE I DAMY, BRACIA I SIOSTRY, e-mail: trzeci.zakon@joannici.eu
2. Ojciec Prowincjał, e-mail: prowincjal@joannici.eu; pater.leonard@gmail.com
3. Kuria Prowincjalna, e-mail: kuria@joannici.eu; kuria.prowincjalna.ofh@gmail.com
4. Ojciec Kanclerz, e-mail: kanclerz@joannici.eu
5. Sekretariat Instytutu Filozoficzno - Teologicznego, e-mail: instytut@joannici.eu
6. Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego, e-mail:
seminarium.duchowne@joannici.eu
semduchowne@gmail.com
7. Ojciec Rektor Seminarium, e-mail: rektor.seminarium@joannici.eu