SZCZĘŚĆ BOŻE!
Poniżej podajemy możliwości skontaktowania się z Władzami Zakonu, Seminarium Duchownego oraz Instytutu Filozoficzno - Teologicznego wyłącznie drogą telefoniczną i meilową.

Telefon ogólny do Sekretarza (umawianie wizyt i informacje): +48 575 656 537

1. Zakon św. Jana, e-mail: joannici@joannici.eu
2. Ojciec Prowincjał, e-mail: prowincjal@joannici.eu
3. Kuria Prowincjalna, e-mail: kuria@joannici.eu
4. Ojciec Kanclerz, e-mail: kanclerz@joannici.eu
5. Sekretariat Instytutu Filozoficzno - Teologicznego, e-mail: instytut@joannici.eu
6. Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego, e-mail: seminarium.duchowne@joannici.eu
7. Ojciec Rektor Seminarium, e-mail: rektor.seminarium@joannici.eu