JOANNICI

CZYNIĆ DOBRO, MIŁOWAĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ, MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH !

WYŻSZE ZAKONNE SEMINARIUM DUCHOWNE

HIGHER RELIGIOUS CLERGY SEMINARY

z siedzibą w Puławach, Markach k/Warszawy i Warszawie

symbol Seminariumjpg

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ

INFORMACJAMI O POSŁUGIWANIU SIĘ

FALSZYWYMI LEGITYMACJAMI ZAKONU

ŚW. JANA PRZEZ OBYWATELI WIETNAMU

KURIA ZAKONU INFORMUJE, ŻE UPRAWNIONYMI

DO POSŁUGIWANIA SIĘ LEGITYMACJĄ III ZAKONU

ŚW. JANA W POLSCE SĄ FAKTYCZNI CZŁONKOWIE

III ZAKONU JOANNITÓW, KTÓRYCH DANE MOŻNA

ZWERYFIKOWAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.joannici.eu  zakładka „III ZAKON ŚW. JANA” LUB

TELEFONICZNIE: +48 575656537

(-) kanclerz

 


Międzynarodowe Zakonne Wyśze Seminarium Duchowne Zakonu św. Jana zostało powołane dekretem Prowincjała Generalnego Zakonu dnia 22.07.2014 roku.

Wyższe Zakonne Seminarium Duchowne kształci pod kierunkiem profesorów Instytutu Filozoficzno - Teologicznego alumnów w indywidualnym toku nauczania, przygotowując ich do pracy misyjnej i zakonnego duszpasterstwa. Po 1-rocznym junioracie i dwuletnim nowicjacie i złożeniu czasowej profesji zakonnej, alumni zakonni kierowani są na studia do Seminarium. Nauka trwa 5 lat. Po złożeniu egzaminu końcowego alumn może wnieść prośbę do Władz Zakonu o dopuszczenie go do święceń kapłańskich.
Cykl nauczania i obowiązujące przedmioty podane są na stronie Instytutu Filozoficzno - Teologicznego.
W roku akademickim 2017/2018 kształciło się w Seminarium 18 alumnów, w tym 6 z Ukrainy, 2 z Rosji, 2 z Kirgizji, 4 z Uzbekistanu i 4 Polaków. W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęło naukę 6 chrześcijan uzbeckich, 2 kirgiskich i 1 Polak. Modlimy się o kolejne powołania.

adres e-mail: seminarium.duchowne@joannici.eu


Modzi joannici z Wietnamujpg

Studenci - alumni z Wietnamu z Przełożonym

młodzi studenci mają także czas na ciasteczko...

JOANNITA WIETNAMSKI POBOŻNIE UCZESTNICZY WE MSZY...

Joannici z Wietnamu w kocielejpg

klerycy wietnamscy w kościele seminaryjnym oo. joannitów w Vinh wraz z o. Prowincjałem i o. Rektorem