JOANNICI

Miłować sprawiedliwość, modlić się za żywych i umarłych

  MIĘDZYNARODOWE ZAKONNE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE   

OO. JOANNITÓW W POLSCE

INTERNATIONAL HIGHER RELIGIOUS CLERGY SEMINARY

z siedzibą w Puławach, Markach k/Warszawy i WarszawieZESANIE DUCHA SW SEMINARIUMjpg


Międzynarodowe Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu św. Jana zostało powołane dekretem Prowincjała Generalnego Zakonu dnia 22.07.2010 roku.

Wyższe Zakonne Seminarium Duchowne w ramach Instytutu Filozoficzno - Teologicznego kształci pod kierunkiem profesorów w indywidualnym toku nauczania, przygotowując ich do pracy misyjnej i zakonnego duszpasterstwa. Po 1-rocznym junioracie i dwuletnim nowicjacie i złożeniu czasowej profesji zakonnej, alumni zakonni kierowani są na studia do Seminarium. Nauka trwa 4 lata. Po złożeniu egzaminu końcowego alumn może wnieść prośbę do Władz Zakonu o dopuszczenie go do święceń kapłańskich. Może też pozostać bratem zakonnym i wyjechać na misje. Nie obowiązuje celibat. Osoby świeckie nie podlegają rygorom Reguły.
Cykl nauczania i obowiązujące przedmioty podane są na stronie Instytutu Filozoficzno - Teologicznego.
W roku akademickim 2020/2021 kształci się w Instytucie i Seminarium 35 studentów i studentek, w tym 2 z Czech,  26 z Kirgistanu, 1 z Uzbekistanu, 2 Białorusinów i 4 Polaków. Na rok 2020/2021 zgłosiło się 2 nowych kandydatów (Kirgistan). Wszyscy Kirgizi i Uzbecy jako rzymskokatolicy pobierają nauki teologiczne prowadzone przez profesorów Kościoła Rzymsko-Katolickiego i korzystają z Sakramentów świętych w świątyniach katolickich Warszawy.

Modlimy się o kolejne powołania.

Rektorem Seminarium i dyrektorem Instytutu jest o. dr hab. Grzegorz Jan Materek

adres e-mail: seminarium.duchowne@joannici.eu


Z POWODU ATAKÓW SIŁ SZATAŃSKICH NA ZAKON I CZŁONKÓW ZAKONU - OBCOKRAJOWCÓW PODJĘTO DECYZJĘ O NIEUMIESZCZANIU IMIENNYCH WYKAZÓW ZAKONNIKÓW, SEMINARZYSTÓW I BRACI TERCJARZY !


Modzi joannici z Wietnamujpg

Studenci - alumni z Wietnamu z Przełożonym o. Leonardem, Prowincjałem Generalnym Zakonu

seminarium duchowne Zakonu - bursa w Puławach

MŁODZI JOANNICI  PO UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 SEMINARIUM

Joannici z Wietnamu w kocielejpg

STUDENCI JOANNICCY Z WIETNAMU W KOŚCIELE SEMINARYJNYM W NEW DELHI - INDIE (2019 r.)


wzorek 1jpg

PLAN ZAJĘĆ W CIĄGU DNIA

6.30 – Pobudka

6.30 – Toaleta poranna

7.00 – Modlitwa poranna - wspólna

    • Śpiew psalmów

    • medytacja prywatna

    • Msza Św. w niedziele i święta

    • 8.00,Śniadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9.00 – Wykłady do 12.50

12.50 – przerwa na modlitwę - szczegółowy rachunek sumienia.

13.00 – Obiad

13.30 – 14.30 – Rekreacja

14.40 – 15.25 – Śpiew ogólny (poniedziałek)

14.30 – 18.30 – Studium własne

Lektura Pisma św. - Nieszpory

18.45 – Kolacja

19.00 – czas wolny

22.00 – Gaszenie świateł i spoczynek

23.00 – cisza nocna

budynek główny seminarium i bursa