JOANNICI

CZYNIĆ DOBRO, MIŁOWAĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ, MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH !

 WYŻSZE MIĘDZYNARODOWE ZAKONNE SEMINARIUM DUCHOWNE   

OO. JOANNITÓW W POLSCE

INTERNATIONAL HIGHER RELIGIOUS CLERGY SEMINARY

z siedzibą w Puławach, Markach k/Warszawy i Warszawie

ZESANIE DUCHA SW SEMINARIUMjpg

ADWENT 2020

adwent 2019 - oglnyjpg 


Międzynarodowe Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu św. Jana zostało powołane dekretem Prowincjała Generalnego Zakonu dnia 22.07.2010 roku.

Wyższe Zakonne Seminarium Duchowne kształci pod kierunkiem profesorów Instytutu Filozoficzno - Teologicznego alumnów w indywidualnym toku nauczania, przygotowując ich do pracy misyjnej i zakonnego duszpasterstwa. Po 1-rocznym junioracie i dwuletnim nowicjacie i złożeniu czasowej profesji zakonnej, alumni zakonni kierowani są na studia do Seminarium. Nauka trwa 5 lat. Po złożeniu egzaminu końcowego alumn może wnieść prośbę do Władz Zakonu o dopuszczenie go do święceń kapłańskich. Może też pozostać bratem zakonnym i wyjechać na misje. Nie obowiązuje celibat.
Cykl nauczania i obowiązujące przedmioty podane są na stronie Instytutu Filozoficzno - Teologicznego.
W roku akademickim 2017/2018 kształciło się w Seminarium 39 alumnów, w tym 12 z Ukrainy, 2 z Rosji, 2 z Czech,  14 z Kirgistanu, 1 z Uzbekistanu i 4 Polaków oraz 7 Wietnamczyków i Chińczyków. W roku akademickim 2019/2020 rozpoczęło naukę łącznie 47 chrześcijan. Modlimy się o kolejne powołania.

adres e-mail: seminarium.duchowne@joannici.eu


Z POWODU ATAKÓW SIŁ SZATAŃSKICH NA ZAKON I CZŁONKÓW ZAKONU - OBCOKRAJOWCÓW PODJĘTO DECYZJĘ O NIEUMIESZCZANIU IMIENNYCH WYKAZÓW ZAKONNIKÓW, SEMINARZYSTÓW I BRACI TERCJARZY !


Modzi joannici z Wietnamujpg

Studenci - alumni z Wietnamu z Przełożonym o. Leonardem, Prowincjałem Generalnym Zakonu

seminarium duchowne Zakonu - bursa w Puławach

MŁODZI JOANNICI  PO UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 SEMINARIUM

Joannici z Wietnamu w kocielejpg

STUDENCI JOANNICCY Z WIETNAMU W KOŚCIELE SEMINARYJNYM W NEW DELHI - INDIE (2019 r.)


wzorek 1jpg

PLAN ZAJĘĆ W CIĄGU DNIA

6.30 – Pobudka

6.30 – Toaleta poranna

7.00 – Modlitwa poranna - wspóln

    • Śpiew psalmów

    • medytacja prywatna

    • Msza Św.

8.00 – Śniadanie

9.00 – Wykłady do 12.50

12.50 – przerwa na modlitwę - szczegółowy rachunek sumienia.

13.00 – Obiad

13.30 – 14.30 – Rekreacja

14.40 – 15.25 – Śpiew ogólny (poniedziałek)

14.30 – 18.30 – Studium własne

Lektura Pisma św. - Nieszpory

18.45 – Kolacja

19.00 – czas wolny

22.00 – Gaszenie świateł i spoczynek

23.00 – sillentium sacrum

budynek główny seminarium i bursa