JOANNICI

CZYNIĆ DOBRO, MIŁOWAĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ, MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH !

 WYŻSZE MIĘDZYNARODOWE ZAKONNE SEMINARIUM DUCHOWNE   

OO. JOANNITÓW W POLSCE

INTERNATIONAL HIGHER RELIGIOUS CLERGY SEMINARY

z siedzibą w Puławach, Markach k/Warszawy i Warszawie

ZESANIE DUCHA SW SEMINARIUMjpg

Międzynarodowe Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu św. Jana zostało powołane dekretem Prowincjała Generalnego Zakonu dnia 22.07.2010 roku.

Wyższe Zakonne Seminarium Duchowne kształci pod kierunkiem profesorów Instytutu Filozoficzno - Teologicznego alumnów w indywidualnym toku nauczania, przygotowując ich do pracy misyjnej i zakonnego duszpasterstwa. Po 1-rocznym junioracie i dwuletnim nowicjacie i złożeniu czasowej profesji zakonnej, alumni zakonni kierowani są na studia do Seminarium. Nauka trwa 5 lat. Po złożeniu egzaminu końcowego alumn może wnieść prośbę do Władz Zakonu o dopuszczenie go do święceń kapłańskich. Może też pozostać bratem zakonnym i wyjechać na misje. Nie obowiązuje celibat.
Cykl nauczania i obowiązujące przedmioty podane są na stronie Instytutu Filozoficzno - Teologicznego.
W roku akademickim 2017/2018 kształciło się w Seminarium 39 alumnów, w tym 12 z Ukrainy, 2 z Rosji, 2 z Czech,  14 z Kirgistanu, 1 z Uzbekistanu i 4 Polaków oraz 7 Wietnamczyków i Chińczyków. W roku akademickim 2019/2020 rozpoczęło naukę łącznie 47 chrześcijan. Modlimy się o kolejne powołania.

adres e-mail: seminarium.duchowne@joannici.eu


Z POWODU ATAKÓW SIŁ SZATAŃSKICH NA ZAKON I CZŁONKÓW ZAKONU - OBCOKRAJOWCÓW PODJĘTO DECYZJĘ O NIEUMIESZCZANIU IMIENNYCH WYKAZÓW ZAKONNIKÓW, SEMINARZYSTÓW I BRACI TERCJARZY !


Modzi joannici z Wietnamujpg

Studenci - alumni z Wietnamu z Przełożonym o. Leonardem, Prowincjałem Generalnym Zakonu

seminarium duchowne Zakonu - bursa w Puławach

MŁODZI JOANNICI  PO UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 SEMINARIUM

Joannici z Wietnamu w kocielejpg

STUDENCI Z WIETNAMU W KOŚCIELE SEMINARYJNYM W NEW DELHI - INDIE


wzorek 1jpg

PLAN ZAJĘĆ W CIĄGU DNIA

6.30 – Pobudka

6.30 – Toaleta poranna

7.00 – Modlitwa poranna - wspóln

    • Śpiew psalmów

    • medytacja prywatna

    • Msza Św.

8.00 – Śniadanie

9.00 – Wykłady do 12.50

12.50 – przerwa na modlitwę - szczegółowy rachunek sumienia.

13.00 – Obiad

13.30 – 14.30 – Rekreacja

14.40 – 15.25 – Śpiew ogólny (poniedziałek)

14.30 – 18.30 – Studium własne

Lektura Pisma św. - Nieszpory

18.45 – Kolacja

19.00 – czas wolny

22.00 – Gaszenie świateł i spoczynek

23.00 – sillentium sacrum

budynek główny seminarium i bursa