JOANNICI

Miłować sprawiedliwość, modlić się za żywych i umarłych

  MIĘDZYNARODOWE ZAKONNE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE   

OO. JOANNITÓW W POLSCE

INTERNATIONAL HIGHER RELIGIOUS CLERGY SEMINARY

z siedzibą w Puławach, Markach k/Warszawy i Warszawie

wzorek 1jpg

ŚRODA POPIELCOWA I WIELKI POST 2021

roda popielcowa 3jpg

ZESANIE DUCHA SW SEMINARIUMjpg

Międzynarodowe Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu św. Jana zostało powołane dekretem Prowincjała Generalnego Zakonu dnia 22.07.2010 roku.

Wyższe Zakonne Seminarium Duchowne w ramach Instytutu Filozoficzno - Teologicznego kształci pod kierunkiem profesorów w indywidualnym toku nauczania, przygotowując ich do pracy misyjnej i zakonnego duszpasterstwa. Po 1-rocznym junioracie i dwuletnim nowicjacie i złożeniu czasowej profesji zakonnej, alumni zakonni kierowani są na studia do Seminarium. Nauka trwa 4 lata. Po złożeniu egzaminu końcowego alumn może wnieść prośbę do Władz Zakonu o dopuszczenie go do święceń kapłańskich. Może też pozostać bratem zakonnym i wyjechać na misje. Nie obowiązuje celibat. Osoby świeckie nie podlegają rygorom Reguły.
Cykl nauczania i obowiązujące przedmioty podane są na stronie Instytutu Filozoficzno - Teologicznego.
W roku akademickim 2020/2021 kształci się w Instytucie i Seminarium 35 studentów i studentek, w tym 2 z Czech,  26 z Kirgistanu, 1 z Uzbekistanu, 2 Białorusinów i 4 Polaków. Na rok 2020/2021 zgłosiło si 2 nowych kandydatów (Kirgistan).

Modlimy się o kolejne powołania.

Rektorem Seminarium i dyrektorem Instytutu jest o. dr hab. Grzegorz Jan Materek

adres e-mail: seminarium.duchowne@joannici.eu


Z POWODU ATAKÓW SIŁ SZATAŃSKICH NA ZAKON I CZŁONKÓW ZAKONU - OBCOKRAJOWCÓW PODJĘTO DECYZJĘ O NIEUMIESZCZANIU IMIENNYCH WYKAZÓW ZAKONNIKÓW, SEMINARZYSTÓW I BRACI TERCJARZY !


Modzi joannici z Wietnamujpg

Studenci - alumni z Wietnamu z Przełożonym o. Leonardem, Prowincjałem Generalnym Zakonu

seminarium duchowne Zakonu - bursa w Puławach

MŁODZI JOANNICI  PO UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 SEMINARIUM

Joannici z Wietnamu w kocielejpg

STUDENCI JOANNICCY Z WIETNAMU W KOŚCIELE SEMINARYJNYM W NEW DELHI - INDIE (2019 r.)


wzorek 1jpg

PLAN ZAJĘĆ W CIĄGU DNIA

6.30 – Pobudka

6.30 – Toaleta poranna

7.00 – Modlitwa poranna - wspólna

    • Śpiew psalmów

    • medytacja prywatna

    • Msza Św. w niedziele i święta

    • 8.00,Śniadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9.00 – Wykłady do 12.50

12.50 – przerwa na modlitwę - szczegółowy rachunek sumienia.

13.00 – Obiad

13.30 – 14.30 – Rekreacja

14.40 – 15.25 – Śpiew ogólny (poniedziałek)

14.30 – 18.30 – Studium własne

Lektura Pisma św. - Nieszpory

18.45 – Kolacja

19.00 – czas wolny

22.00 – Gaszenie świateł i spoczynek

23.00 – cisza nocna

budynek główny seminarium i bursa