INSTYTUT ŻYCIA APOSTOLSKIEGO ŚW. JANA
W POLSCE


NASZE CELE

- Głoszenie Ewangelii niechrześcijanom z krajów islamskich i buddyjskich, szeroko pojęta działalność ewangelizacyjna i misyjna,                                                                                                                                                                                                       - Charytatywno – opiekuńcza pomoc wszystkim potrzebującym,                                                                                                   - Niesienie pomocy osobom starszym, chorym, niezaradnym życiowo, bezdomnym, bezrobotnym i ich rodzinom,             - Pomoc wychodzącym z różnorakich uzależnień,                                                                                                                             - Pomoc opuszczającym domy dziecka, zakłady poprawcze i inne ośrodki wychowawcze.                                                       - Pomoc opuszczającym zakłady karne w ich readaptacji do życia w społeczeństwie, współdziałanie w tej materii z psychologami, kuratorami i sądami,                                                                                                                                       - Pomoc imigrantom i uchodźcom ze względów społecznych i religijnych.     

                   Instytut Życia Apostolskiego                  

Św. Jana – Joannici   

Regon: 522881373, NIP: 1182246769

 


PROŚBA O WSPARCIE I OFIARĘ

W 2020 r. spłonął nasz zakonny dom w Warszawie, przy ul. Rzeźbiarskiej 82. Mamy pragnienie, aby go odbudować, wyposażyć i przeznaczyć na dom dla młodzieży opuszczającej domy dziecka po 18-tym roku życia. Bardzo często trafiają wprost na ulicę, zasilając szeregi bezdomnych. Chcemy dać tym młodym ludziom dach nad głową, nauczyć życia i czasami zawodu, aby po roku, dwóch latach mogli samodzielnie o własnych siłach rozpocząć nowe życie w społeczeństwie. Za każdą złotówkę składamy „Bóg zapłać” i zapewnienie o modlitewnej pamięci. Bliższych informacji udziela         br. Dawid, tel. +48 662407033                                                  Konto: BANK MILLENIUM 68 1160 2202 0000 0005 3855 1825

Z A P R O S Z E N I E  

na Jesienny, Coroczny Kurs Misyjny i Wolontariacki dla Cudzoziemców

      który odbywać się będzie w Warszawie w dniach 01-10-2023 do 20-12-2023 r.

Nasze Ekumeniczne Zgromadzenie: INSTYTUT ŻYCIA APOSTOLSKIEGO ŚW.JANA – JOANNICI z siedzibą w Łomiankach organizuje w myśl Reguły, statutu i celów misyjnych coroczny KURS MISYJNO - WOLONTARIACKI DLA CUDZOZIEMCÓW.

(WYPISY Z REGUŁY INSTYTUTU)

§ 6 Rozdział 2, Cele Instytutu i sposoby ich realizacji:                                                                                                                                                          pkt 1. Modlitwa, praca i głoszenie Ewangelii niechrześcijanom z krajów islamskich i buddyjskich;                                                                            § 7. INSTYTUT realizuje swoje cele poprzez:                                                                                                                                                                     pkt 5. Edukacja,                                                                                                                                                                                                                           pkt.6. Kształcenie członków w kierunku misyjnym, etycznym i filozoficzno – teologicznym,                                                                                  pkt 10. Prowadzenie kursów naukowych i zawodowych,                                                                                                                                                      pkt 12. Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy).                                                                                                                                                      Powyższa Reguła zatwierdzona aktem rejestracji przez Władze Rzeczypospolitej Polskiej związku wyznaniowego, którego status jest uregulowany przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Regon: 522881373; NIP: 1182246769).

Zapraszamy aktywnych członków Dzieła Misyjnego z krajów muzułmańskich na Kurs dla misjonarzy i wolontariuszy celem pogłębienia znajomości misyjnego dzieła, prowadzenia działalności charytatywnej i misyjnej wśród radykalnych muzułmanów. Koszty przelotu w obie strony pokrywają uczestnicy Kursu.                                              

Zgromadzenie nasze zapewni uczestnikom Kursu zamieszkanie w domu członków Instytutu w Warszawie oraz wyżywienie. Otrzyma także ubezpieczenie zdrowotne na czas nauki.

Zgłoszenia należy zgłaszać najpóźniej do dnia 15 lipca 2023 r. do O. Bohdana drogą mailową: instytut.sw.jana@gmail.com bądź telefonicznie

Kanclerz

Br. Marek Jakubowski